Czesław Mroczek
Poseł na Sejm RP

Wystąpienia na posiedzeniach sejmu

 

 

                        Wystapienie z dnia 08.11.2017r. debata na temat dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

 

 

 

                                                       

 

 

                                          Wystapienie z dnia 10.10.2017r. debata na temat Ustawy Budżetowej na rok 2018.

 

 

                                                     

 

 

 

                      wystąpienie z dnia 28.09.2017r. debata na temat przetargu na samoloty dla najwyższych urzędnikow państwowych-cd.

 

 

                                                   

 

 

 

                      wystąpienie z dnia 28.09.2017r. debata na temat przetargu na samoloty dla najwyższych urzędnikow państwowych

 

 

                                                 

 

 

 

                          wystąpienie z dnia 28.09.2017r. debata na temat  przebudowy, modernizacji, finansowania Sił Zbrojnych -cd

 

 

                                                                                     

 

 

 

                      wystąpienie z dnia 28.09.2017r. debata na temat  przebudowy, modernizacji, finansowania Sił Zbrojnych       

 

 

 

                                                

 

 

 

                     wystąpienie z dnia 15.09.2017r. debata na temat  przebudowy, modernizacji, finansowania Sił Zbrojnych- cd.

 

 

                                             

 

 

 

                    wystąpienie z dnia 15.09.2017r. debata na temat  przebudowy, modernizacji, finansowania Sił Zbrojnych

 

 

                                            

 

 

 

 

                                        wystąpienie z dnia 12.07.2017r. - funkcjonowanie Funduszu Dróg Samorządowych.

 

 

                                            

 

 

 

                              wystąpienie z dnia 24.05.2017r. debata - wotum nieufności dla ministra Antoniego Macierewicza

 

 

                                             

 

 

                                               wystąpienie z dnia 29.01.2016r.- dyskusja o polityce zagranicznej.

 

 

                                         

 

 

 

                                         wystąpienie z dnia 28.01.2016r.- dyskusja o służbie wojskowej szeregowych- cd.

 

                                        

 

 

 

                                           wystąpienie z dnia 28.01.2016r.- dyskusja o służbie wojskowej szeregowych.